Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Jan Schrijen, voorzitter
Pierre Poldervaart, eerste secretaris
Herman Waelen, tweede secretaris
Dré Peeters, penningmeester
Jan Somers, lid

 

 

Contactgegevens Stichting Lève Rolduc
Adres Secretariaat:  Herman Gorterlaan 650  
 5644 SV Eindhoven
Mailadres:   stichting.leve.rolduc@gmail.com
Kamer van Koophandel:   41070563
RSIN-nummer:    8015 72 174
Bankrekeningnummer:  NL 38 RABO 01484 96  865 
 t.n.v. Stichting Lève Rolduc
BIC-code:    RABONL2U

Wenst u contact op te nemen met het bestuur, maak dan gebruik van ons contactformulier.

Contactformulier

Beleidsplan

De Stichting Lève Rolduc heeft op basis van de statuten een Beleidsplan waar alle activiteiten aan worden getoetst. Ook de inkomsten en uitgaven, vastgelegd in de Jaarstukken worden hieraan getoetst.

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Vanaf 1-1-2018 bezit onze Stichting de culturele Anbi-status