De Reüniecomités Rolduc I en Rolduc II zijn onderdeel van de Stichting Lève Rolduc.

Reüniecomité Rolduc I (1946-1972) wordt gevormd door:

Ton Kock, voorzitter
Peter Koonen, secretaris
Dré Peeters, penningmeester
Martin Dieteren, lid
Ed Thelosen, lid
Leo Zeegers, lid

Adres Secretariaat Reüniecomité I
Mosalunet 88E
6221 JM Maastricht

Reüniecomité Rolduc II (1973-1996) wordt gevormd door:

Marianne Habets, voorzitter
Claudia Demarteau, secretaris
Claudio di Leonardo, Leon Buck, penningmeesters
Janine Hanraets, Iris Offermans, communicatie
Frank Dols, lid
Marlene Gigase, lid
Math Göbbels, lid
Nathalie Hanneman, lid
Eric Hermans, lid
Andrea Brummelaar, lid
Bruun Laeven, lid
Ruud Schins, lid
Regina Toussant, lid

Bankrekeningnummer:
NL38RABO 01484 96 865
t.n.v. Stg. Leve Rolduc

BIC-code:
RABONL2U

Mail naar Reüniecomité I en II