De geschiedenis van Rolduc is vanaf het jaar van de stichting van de abdij in 1104 tot 1157 vastgelegd in de Annales Rodenses. De lotgevallen van Rolduc in de periode daarna (1157 tot 1700) is in feite de voortzetting van de kroniek van Kloosterrade: de Continuatio, chronologisch verzameld en opgetekend door Nicolaas Heyendal.

De Stichting Lève Rolduc heeft eind vorige eeuw het initiatief genomen om de vervolggeschiedenis toegankelijk te maken. Een werkgroep werd samengesteld die zich tot doel stelde het geheel af te ronden: de Continuatio te vertalen vanuit het Latijn en te duiden. Helaas is ten gevolge van ziekte en overlijden van enkele leden dit project niet binnen de voorgenomen tijd tot een goed einde te brengen. Uiteindelijk is Toon van  Oeffelt – Rolducien van 1958 tot 1965 – als enige van het werkgroepje overgebleven; hem is het gelukt om in zijn eentje dit project succesvol af te ronden.
Hij heeft zich met hart en ziel gericht op het doel: de voorzetting (Continuatio) I en II van de oude kroniek van de Abdij Kloosterrade te vertalen en te duiden in zijn studie van de geschiedenis aan de hand van de aantekeningen van Nicolaas Heyendal.
Hij promoveerde op 18 november 2022 hierop aan de Open Universiteit.

dr. Toon van Oeffelt

Onderstaand tref je aan een samenvatting en een krantenartikel uit De Limburger van 19 november 2022.

Artikel De Limburger Continuatio Samenvatting Proefschrift