Onderstaand tref je een lijst aan van leraren en personeel uit de periode 1920 – 1972.

Wellicht dat namen op deze lijst bij jou leuke en minder leuke herinneringen oproepen aan jouw tijd op Rolduc. Mogelijk zouden ze een aanvulling kunnen zijn op de bundel “Stroop in de Gordijnen”. Laat het ons weten.

Omdat de  lijst met namen van leraren en personeel niet volledig is, vragen wij  je jouw aanvullingen c.q. correcties ook door te geven aan Reüniecomité Rolduc door middel van het contactformulier (onder kopje : “Contact” )

Open leraren- en personeelslijst