Programma met diepgang tijdens zeer geslaagde reünie

Een zeer geslaagde reünie met zelfs iets méér deelnemers dan 3 jaar geleden! Een programma waarbij de ontmoeting centraal stond. Groepsgesprekken die een grote diepgang hadden. Een orgelconcert met heel bijzondere werken. Een Hoogmis  met een onverwachte celebrant die we in grote dankbaarheid mochten begroeten. En een buitengewoon inspirerende overdenking die de misgangers aan het denken zette.

Zo kan de tweedaagse reünie worden gekenschetst die op vrijdag 8 en zaterdag 9 april jl. op Rolduc werd gehouden.

Meteen na binnenkomst op vrijdagochtend kwamen de reünisten terecht in een klassenontmoeting met vroegere  jaargenoten. In elk van de 5 ‘klassen’ leverde dat onmiddellijk een diepgaand groepsgesprek op – steeds geleid door een van de reünisten – over vragen als:  wat heeft de culturele ontwikkeling die je op Rolduc hebt ervaren betekend  voor de rest van je leven? En de sportieve ontwikkeling? En wat betekent het nu nóg voor je? De gesprekken kregen zoveel diepgang dat besloten is om een publicatie te maken van de samenvattingen ervan.

Na een uitstekende lunch en de gebruikelijke groepsfoto op het bordes volgde ’s middags de aanbieding door Stichting Lève Rolduc aan de directie van het Bisschoppelijk Centrum Rolduc van tekeningen over de historische ontwikkelingsgang van de kerk van Rolduc en het totale kloostercomplex. Daarna volgde een visuele presentatie door Pierre Waelen die het geheel in historisch perspectief plaatste. Het was een presentatie boordevol interessante weetjes en details. Zodanig dat ervoor werd gepleit om ook van deze presentatie een publicatie te maken.

De nazit in de Boerenkelder werd volop gebruikt om de herinneringen aan vroeger op te halen.

Vervolgens was er in de kerk een bijzonder concert door oud-Rolduciën Tjeu Zeyen. Hij bespeelde afwisselend het magistrale Klais Orgel en het modernere Vermeulen Koororgel. Werken van Bach en Cesar Frank wisselde hij af met Provençaalse Noëls van Guy Motrancon en een Allegro van Charles-Marie Widor. Maar het meest indrukwekkend was toch wel de uitvoering van ‘The dancing pipes’: een werk met adembenemende moderne harmonie, dat uitzonderlijke vaardigheid vraagt van de organist. Tjeu, die in 2017 op het Orlandofestival de Nederlandse première uitvoerde, kreeg na afloop een ovationeel applaus.

Wat volgde was een bijzonder smakelijk diner. Tijdens de gebruikelijke tafelspeech hield de voorzitter van het Reüniecomité een boeiende beschouwing over de klimmende leeftijd van de reünisten die hij verbond met de vaak hilarische herinneringen aan vroeger en de bizarre tijd van nu: de naweeën van een pandemie en het begin van een niet meer  voor mogelijk  gehouden oorlog. Zijn oproep om de collecte van de Hoogmis te bestemmen voor de vluchtelingen uit Oekraïne die op dat moment in Kerkrade én op Rolduc verbleven, werd met applaus ontvangen.

Op zaterdag was er een rondleiding door Rolduc en de vertrouwde Hoogmis, gecelebreerd door hoofdcelebrant Frans Delahay en bijgestaan door diaken Houtema van de parochie van Kerkrade. Het was voor velen een verrassing om Frans op het altaar te zien. Oud- Rolduciën Luud Kleinen zou de mis celebreren maar had vlak vóór de reünie een ongelukkige val gemaakt. Frans, die zelf nog herstellende is van een periode met gezondheidsklachten, was spontaan bereid om Luud’s rol over te nemen. Hulde!

Tijdens de Hoogmis begeleidde Tjeu Zeyen de gezangen op het orgel en speelde na afloop op virtuoze wijze Fantasia in g klein van Johann Sebastian Bach. De collecte die bestemd was voor de op Rolduc en in Kerkrade verblijvende vluchtelingen uit Oekraïne leverde een bedrag van €  796,00 op!!

Na een voortreffelijk ‘au revoir diner’ werd de reünie afgesloten met het staande en  uit volle borst gezongen ‘Adieu Rolduc, séjour de mon enfance’.

De tevredenheid en waardering over de twee reüniedagen werd door de deelnemers breed gedeeld. Over de vraag ‘Hoe nu verder met de reünies ?’ zal het Reüniecomité op korte termijn een raadpleging onder de oud-reünisten houden.

Via de onderstaande linkjes kom je achtereenvolgens bij de tafelspeech van de voorzitter van het Reüniecomité, de tekst van de lezing door Pierre Waelen, de overdenking tijdens de Hoogmis door Wim Dijkstra, 150 foto’s die door Pierre Snijders zijn gemaakt en tenslotte : het verslag van alle klassenontmoetingen. 

Tafelspeech Ton Kock
Lezing Pierre Waelen: historie van Rolduc's gebouwen
Overdenking Hoogmis Wim Dijkstra
150 foto's Pierre Snijders
Klassenontmoetingen

Het Reüniecomité