Zeer geslaagde reünie met indrukwekkende boekpresentatie over Jos Stassen

Reunie-overleg

Boeiende en inspirerende klassenontmoetingen, interessante inleidingen,  een prachtig orgelconcert  en heel bijzonder: de presentatie – in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning – van een indrukwekkende biografie over Mgr. Prof. Stassen, die van 1970 tot 1989 directeur van Rolduc was. Dat waren enkele ingrediënten van een zeer geslaagde reünie die op vrijdag 15 en zaterdag 16 april 2016 op Rolduc werd gehouden en waaraan een kleine 150 oud-Rolduciëns deelnamen.

(Aan het einde van dit verslag zijn links opgenomen betreffende de foto’s en enkele speeches)

Het reüniecomité had een tweedaagse voorbereid waarin de ontmoeting centraal stond. Er was een gevarieerd programma met veel ruimte voor onderling contact. Meteen na binnenkomst op vrijdagochtend kwamen de reünisten terecht in de ‘warmte’ van een klassenontmoeting met vroegere jaargenoten. In elk van de 6 ‘klassen’ leverde dat onmiddellijk diepgaand groepsgesprekken op. Er was gespreksstof te over.

Na de lunch en de gebruikelijke groepsfoto op het bordes konden de reünisten kiezen uit het bijwonen van drie inleidingen:

  • drs. Toon van Oeffelt, historicus, over de Continuatio Annalium Rodensium van Heijendal: de schrijver van voor Rolduc belangwekkende en in historische zin uitermate boeiende geschriften. Toon nam zijn gehoor mee naar het antwoord op vragen als: wie was Heijendal? Wat bewoog hem dit werk te schrijven? Hoe ging hij te werk?
  • Dr. Huub Evers, Lector Fontys Hogeschool Journalistiek over Ethiek en media. Op uiterst boeiende wijze belichtte hij de ‘mediacratie’, de huidige samenleving waarin de wetmatigheden van de media (‘medialogica’) het voor het zeggen lijken te hebben. Alles draait om beeldvorming en publieke opinie. Nieuwe media tuimelen over elkaar heen om ons – meestal ongevraagd – te voorzien van triviale weetjes, snorkende selfies en ongewenste opvattingen van jan en alleman. Zijn inleiding rafelde de mechanismen van deze ontwikkeling haarscherp uiteen.
  • dr. Frank G. Bosman, cultuurtheoloog, over Humor in de kerk, met als ondertitel God houdt wel van een geintje… Humor en religie vormen een explosief mengsel. Zie de ophef over de Deense Mohammed – cartoons, of de prikkelend satirische tekeningen in Charlie Hebdo. Maar is het religieus wantrouwen tegen humor wel terecht? Wat zegt de Bijbel over humor? Lachte Jezus zelf wel of niet? Bosman liet in zijn lezing zijn gehoor kennismaken met de wetenschap achter humor en lachen, en met lachende theologen en filosofen. En hij hield een pleidooi voor meer humor in de kerk, want “goede humor versplintert de gesneden beelden in ons hoofd”, aldus Bosman.

Na deze inleidingen togen de reünisten naar de aula major voor de presentatie van het boek Mgr. Jos Stassen, veelzijdig cultuurdrager 1921 – 2001. Het werd een memorabel gebeuren: een ‘evenement in een evenement’ zoals de voorzitter van het reüniecomité Ton Kock die tijdens de bijeenkomst verbindende teksten sprak, het verwoordde. Immers: nu schoof ook een grote groep externe niet-reünisten aan: familieleden van Jos Stassen, oude vrienden en kennissen, en vertegenwoordigers van de organisaties waarvoor hij in het verleden grote verdienste heeft gehad.

De bijeenkomst werd ingeleid en ‘uitgeluid’ door de ‘Jachthoornblazers van Rolduc’, een blazersgezelschap dat al sinds 1974 met de volledige steun van zijn ‘beschermheer’ Jos Stassen die naam voert. Er volgden speeches van

  • Lei Pennings, voorzitter van de Stichting Biografie Mgr. Jos. Stassen en voorzitter van de Stichting Lève Rolduc,
  • Piet Mertens, , oud voorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten, oud- directeur van de Academie van Bouwkunst Maastricht – en in die functie opvolger van Jos. Stassen – en tot 2001 voorzitter van de Provinciale Monumentencommissie Limburg;
  • kunsthistoricus Lennart Willems en geschiedkundige Luc Wolters in een duo-presentatie.Ook werd een oude video vertoond: een prachtig gefilmd portret van de uiterst intelligente en tegelijkertijd uiterst bescheiden Jos Stassen.

Vervolgens overhandigde stichtingvoorzitter Lei Pennings de eerste exemplaren van het boek aan de Commissaris van de Koning in Limburg Theo Bovens, bisschop Wiertz, mevrouw Leonie Stassen en de heer Piet Mertens.

In een lovende beschouwing prees ‘gouverneur’ Bovens de inhoudelijke kwaliteit en betekenis van het boek, en de visie en inzet van de velen die bij de totstandkoming ervan betrokken waren. Hij gaf aan ook zelf geïnspireerd te zijn door het leven en de werken van Jos Stassen. Hij noemde hem een intelligent, aimabel en blij mens, die vele verdiensten heeft gehad voor het geestelijk en culturele leven in Limburg.

In soortgelijke bewoordingen kenschetste bisschop Frans Wiertz het boek over en de persoon van Jos Stassen: een waardevol boek over een groot mens.

Na afloop was er een genoeglijke bijeenkomst in de foyerzaal waar een hapje, een drankje én exemplaren van het boek op de aanwezigen wachtten.

Hierna was het tijd voor het gebruikelijke orgelconcert op het magistrale Klais-Pereboom orgel in de kerk. De (getalenteerde en zeer ervaren) organist was deze keer Rob Waltmans, die van 1953 tot 1959 student op Rolduc was. Hij bracht een prachtig repertoire met werken van Händel, Bach, Purcell, Verschraegen en Mailly.

Wat volgde was het traditionele nostalgisch Rolduc’s diner, waarbij de voorzitter van het reüniecomité in een zo nu en dan hilarische tafelspeech herinneringen aan vroeger ophaalde. Met een gezellige avond sloten de reünisten de eerste dag af.

Op zaterdag was er een rondleiding door Rolduc en de vertrouwde Hoogmis – gecelebreerd door hoofdcelebrant Piet Cöp, en zijn medecelebranten Frans Delahaye, Theo Willemsen, Fons Kurris en Luud Kleinen. Oud-Rolduciën en organist John Franck begeleidde de mis op voortreffelijke wijze en verraste na afloop met een virtuoos gespeelde Toccata van Widor.

De reünie werd afgesloten met het uit volle borst gezongen ‘Adieu Rolduc, séjour de mon enfance’. Die plek waar de reünisten, lang geleden, elkaar hebben ontmoet in harde schoolbanken, studiezalen, slaapzalen, aan gedekte tafels, op het sportveld, in de kerk, op de cour, in de aula, de bibliotheek en de recreatieruimtes. En waar ze zich nu weer twee dagen hadden gelaafd aan collectieve én persoonlijke herinneringen. Herinneringen aan de ‘aimable lieu’ die zij meedragen in hoofd en hart.

De tevredenheid en waardering over de reünie werd door de deelnemers breed gedeeld. Of zoals één van hen het achteraf in de richting van het reüniecomité verwoordde:

“Het was een voorrecht mijn jeugd in Rolduc te mogen hebben doorbrengen. Ik ben het reüniecomité zeer dankbaar dat jullie het weer eens mogelijk hebben gemaakt om dat te herbeleven op de voortreffelijke manier waarop jullie de reünie hebben georganiseerd!”

En als je door middel van het bekijken of lezen van de speeches de sfeer tijdens de reünie nog eens wil proeven:

Klik op de onderstaande buttons voor een uitgebreide fotoreportage van de reünie 2016 en de daarbij uitgesproken teksten:

 

 

 

Foto's Pierre Snijders

Foto's Sjef Vossen

Foto's Jan Hartmann Tafelspeech Ton Kock Slotwoord Ton Kock