Zeer geslaagde reünie met
een gevarieerd programma

Een zeer geslaagde reünie met ruim 100 deelnemers en een gevarieerd programma waarbij de ontmoeting centraal stond, maar waar ook boeiende inleidingen werden gehouden en een voortreffelijk ‘dubbelconcert’ voor afwisselend orgel en koor: zo kan de tweedaagse reünie worden gekenschetst die op vrijdag 12 en zaterdag 13 april jl. op Rolduc werd gehouden.
Meteen na binnenkomst op vrijdagochtend kwamen de reünisten terecht in een klassenontmoeting met vroegere jaargenoten. In elk van de 5 ‘klassen’ leverde dat onmiddellijk een diepgaand groepsgesprek op – steeds geleid door een van de reünisten – over vragen als: wat heeft Rolduc vroeger voor je betekend, en wat betekent het nu nóg voor je?

Na een uitstekende lunch en de gebruikelijke groepsfoto op het bordes konden de reünisten kiezen uit het bijwonen van drie inleidingen door oud-Rolduciens:
– Twan Geurts, theoloog en schrijver, over Adrianus van Utrecht (1459-1523), de enige Nederlandse paus, een vroege kerkhervormer en tijdgenoot van Luther en Erasmus.
– Bère Miesen, psycholoog, dichter en o.a. founding father van het inmiddels wereldwijd verspreide Alzheimer Café Concept. Met een interactieve bijdrage n.a.v. zijn zojuist verschenen boek “Je suis dementie’
– Laur Crouzen, schrijver, journalist, redacteur en blogger, met een ietwat kolderieke voordracht over het thema ’Alle kennis is herinnering’,

Na deze inleidingen togen de reünisten naar de aula major voor het bijwonen van de Augustinuslezing door prof. Antoon Vandevelde, emeritus hoogleraar aan universiteit Leuven met als titel: Het vluchtige en het breekbare.
Na de Augustinuslezing was er een nazit in de foyer voor de reünisten én de externe gasten die de lezing hadden bijgewoond.
Vervolgens was er in de kerk een bijzonder concert door afwisselend organist en oud-Rolducien Rob Waltmans, en het Byzantijns koor Anastasis onder leiding van oud-Rolducien Harry Custers. Het was een genot om te luisteren naar de (getalenteerde en zeer ervaren) organist Rob Waltmans, die op het magistrale Klais-Pereboom orgel een aantal prachtige werken vertolkte. De door hem zelf gecomponeerde ‘ Impression d’une semaine à Rolduc’ werd door de aanwezige oud-Rolduciens zo nu en dan – eerst voorzichtig maar al gauw uit volle borst – meegezongen.
En dan was er steeds de afwisseling met de magnifieke koorzang van het Byzantijns koor Anastasia. Zij brachten prachtige Byzantijnse liederen in de indrukwekkende akoestiek van de eeuwenoude kerk.
Wat volgde was het traditionele nostalgisch Rolduc’s diner, waarbij de voorzitter van het reüniecomité in een zo nu en dan hilarische tafelspeech herinneringen aan vroeger ophaalde; de inhoud van de tafelspeech tref je aan het einde van dit verslag aan.
Met een gezellige avond sloten de reünisten de eerste dag af. Bijzonder tijdens deze avond was het moment dat oud-Rolducien Lei Coopmans in de gewelfde kelderbar zijn vroegere studiegenoot Ton Kock uitnodigde om samen met hem nog éénmaal het duet uit de Parelvissers te zingen, zoals zij dat 55 jaar geleden hadden gedaan bij het bezoek van de Franse consul aan Rolduc. Hun stemmen hadden nog niets geleden! De talrijke aanwezigen raakten enthousiast en zongen op uitnodiging van Lei met zijn allen nog eenmaal het triomfkoor uit Aida zoals dat 55 jaar geleden door een honderdtal jongens na een Akens operabezoek spontaan was gezongen in de kruisgangen van Rolduc.

Op zaterdag was er een rondleiding door Rolduc en de vertrouwde Hoogmis gecelebreerd door hoofdcelebrant Luud Kleinen, bijgestaan door diaken Houtema van de parochie van Kerkrade. De overdenking werd gehouden door reünist Huub Willems: een overdenking die ons Aan het denken zette, boeide en inspireerde, van het begin tot het einde. De tekst van deze overdenking tref je aan het einde van dit verslag aan.  Oud-Rolduciën en organist John Franck begeleidde de mis en speelde na afloop op virtuoze wijze het Andante in F majeur van Wolfgang Amadeus Mozart. Het was het laatste werk dat Mozart schreef in het laatste jaar van zijn leven.
Tijdens een voortreffelijk ‘au revoir diner’ werden de aanwezigen verrast door oud leken-docent Grieks Ton Silvius, die met zijn gehoor een persoonlijke observatie van de ontwikkelingen rondom Rolduc deelde en de reünisten vervolgens verraste met een cadeautje: voor iedereen was er een exemplaar van ‘Mijn Odyssee’, een uitgave waarin Ton Silvius het roemruchte werk van Homerus in dichtvorm samenvat met een strofe voor elk van de 24 boeken van de Odyssee. Hij sprak de hoop uit dat het een aansporing zou zijn om Homerus werk nogmaals te lezen, óf in de grondtekst óf in een goede vertaling. Zijn toespraak tref je aan het einde van dit verslag aan.
De reünie werd afgesloten met het uit volle borst gezongen ‘Adieu Rolduc, séjour de mon enfance’.

De tevredenheid en waardering over de twee reüniedagen werd door de deelnemers breed gedeeld. Of zoals één van de reünisten achteraf aan het reüniecomité liet weten: “Hartelijk dank voor de tijd en energie die jullie hebben gestoken in een wat mij betreft zeer geslaagde reünie. Tevoren denk ik vaak, ach, moet ik nu wel gaan. Maar nu zeg ik uit de grond van mijn hart: wat ben ik blij dat ik er bij was.”

Collecte
Tijdens de Hoogmis op de tweede reüniedag is een collecte gehouden t.b.v. noodhulp voor de desastreuze gevolgen van de natuurramp in Malawi door de cycloon Idai.
De opbrengst is beschikbaar gesteld aan de Limburgse Stichting Dokter Harrie van den Brekel, die al ruim 40 jaar actief is op het terrein van gezondheidszorg en onderwijs en momenteel volop doende is om hulp te bieden aan de getroffenen in Malawi.
De opbrengst van de collecte bedroeg € 427,75

De foto’s, gemaakt door onze oud-collega Rolducien Pierre Snijders zijn gereed.
Door op de volgende link te klikken kunt u ze bekijken en nog eens stilletjes genieten van alle herinneringen aan deze geslaagde reünie…..
Ook tref je hieronder buttons aan die toegang geven tot de tafelspeech door Ton Kock, de overdenking door Huub Willems en de speech van Ton Silvius

Foto's tijdens Reünie Tafelspeech Ton Kock Overdenking Huub Willems Speech Ton Silvius

Het Reüniecomité