Op zondag 28 september 2014 vond in de aula Major te Rolduc de eerste uitvoering van 2 liederen van het oratorium Grab und Auferstehung en meer liederen uit een teruggevonden manuscript van  Bernard Pothast plaats. Ruim 100 belangstellenden woonden deze première bij.

Bernard Pothast[1] (1824-1904) is een componist die van 1843 tot 1898 het muzikale leven bepaalde op Rolduc. Hij onderhield met veel leerlingen tijdens en na hun studie persoonlijke contacten. Er is echter één leerling met wie hij een heel bijzondere band had: Henri Hellebrekers, geboren op 3 augustus 1861 te Rotterdam. Henri was 12 jaar toen hij in 1873 naar Rolduc kwam en 16 jaar toen hij er 1878 vertrok. Henri was zeer vroom en zong met een zeer mooie sopraanstem in het koor van Pothast. Pothast zag in deze jongen een toekomstig priester. Toen hij echter in juli 1878 na afronding van zijn studies definitief van Rolduc vertrok, verloor Pothast een leerling aan wie hij zeer gehecht was.

In de grote vakantie van hetzelfde jaar selecteerde Pothast uit zijn oeuvre een vijfentwintigtal liederen voorzien van een pianobegeleiding en liet deze mooi inbinden in een rode kaft en van goudopdruk voorzien. Deze bundel liederen droeg hij op aan Henri ter herinnering aan hun vriendschap en hij gaf hem deze bundel cadeau tijdens een bezoek aan zijn ouders in Rotterdam. Welnu het is precies dit manuscript dat bij een antiquariaat in Utrecht in september 2013  is teruggevonden.

Het manuscript bevat een vijfentwintigtal romantische liederen uit de periode 1844 – 1877. Een groot gedeelte van het werk is onbekend, geen enkel lied is ooit in druk uitgegeven.

Zeer bijzonder is dat er twee liederen in voorkomen uit het meest omvangrijke werk van Pothast: het oratorium Grab und Auferstehung. Dit werk is verloren gegaan. Pothast begint dit werk in 1873 en voltooit het met Pasen 1874. In zijn muzikale biografie noteert hij dat hij er aan twijfelt of dit werk ooit uitgevoerd zal worden, het werk is immers 551 pagina’s groot. Het belang van het manuscript is enerzijds dat het grotendeels onbekend werk  bevat; anderzijds is het bijzonder omdat we hier te maken hebben met een keuze van liederen die Pothast zelf maakt uit zijn werk van de periode 1844 tot en met 1877.

Op de website: http://www.rolduc.org kunt u meer informatie vinden over Bernard Pothast

Wij zijn dankbaar voor de hulp die wij hebben ontvangen Math Dicker en van Hotel Abdij Conferentieoord Rolduc; bij de totstandkoming van dit evenement mogen we een substantiële bijdrage ontvangen van het Huis voor de Kunsten Limburg, waarvoor eveneens onze hartelijke dank. Meer informatie over de activiteiten van het Huis voor de Kunsten Limburg kunt u vinden op http://hklimburg.nl