In het kader van de nieuwe privacy wetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, hebben wij ons privacybeleid aangepast. Hierin kunt u zien welke gegevens we verzamelen, waarom, en hoelang we de gegevens bewaren. U kunt uw gegevens op elk moment laten verwijderen. Onderstaand treft u het thans geldende privacy-beleid aan.

De Stichting Lève Rolduc kan persoonsgegevens over u verwerken en opslaan, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Lève Rolduc, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een aanmeld/contactformulier voor een activiteit op de website aan de Stichting Lève Rolduc verstrekt.

De Stichting Lève Rolduc kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

–    Uw initialen en achternaam
–    Uw adresgegevens
–    Uw telefoonnummer
–    Uw e-mailadres

Deze gegevens worden gevraagd bij de aanmelding voor lezingen en andere niet met name genoemde activiteiten.

Is er sprake van aanmeldingen voor een reünie, dan worden naast de hiervoor vermelde persoonsgegevens ook gevraagd ten behoeve van de vervaardigen van het reünieboekje en het  organiseren van de reünie (indelen van groepen etc.):

–     Jaren op Rolduc
–     Deelnemer aan voorgaande reünie(s)
–     Laatste beroep
–     Voorkeur voor deelname aan bepaalde activiteiten tijdens reünie

Waarom de Stichting Lève Rolduc gegevens nodig heeft

De Stichting Lève Rolduc verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan de Stichting Lève Rolduc uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van de organisatie en het uitvoeren van aangemelde activiteiten zoals lezingen en reünies.

Hoe lang bewaart de Stichting Lève Rolduc de gegevens

De Stichting Lève Rolduc bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, rekening houdend met de tijdsduur die tussen reünies ligt.

Delen met anderen

De Stichting Lève Rolduc verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De volgende procedure hanteren wij:

  1. De bewerking vindt plaats op basis van door de Stichting Lève Rolduc gegeven instructies (enveloppen / boekjes drukken)
  2. De verwerker mag de geleverde persoons-gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.
  3. Personen in dienst van de verwerker hebben geheimhoudingsplicht.
  4. Verwerker mag de werkzaamheden niet aan een ander (een ‘subverwerker’) uitbesteden.
  5. De datum waarop de verwerker de door u aangeleverde gegevens moet wissen: één maand na geplande datum oplevering.

De Stichting Lève Rolduc vraagt een akkoord op deze 5 bepalingen voordat zij bestanden kan delen met een derde.

Indien een derde bij de Stichting Lève Rolduc vraagt om persoonsgegevens (zoals mailadres en/of telefoonnummer om u te kunnen benaderen) zal de Stichting Lève Rolduc deze niet verstrekken; de Stichting Lève Rolduc zal u benaderen met de mededeling dat de Stichting Lève Rolduc het verzoek heeft ontvangen van de desbetreffende derde en het aan u zelf overlaten om met die derde in contact te treden.

In kaart brengen Websitebezoek

Op de website van Stichting Lève Rolduc worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Stichting Lève Rolduc gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De Stichting Lève Rolduc maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden welke pagina’s door gebruikers van de website van de Stichting Lève Rolduc raadplegen met als doel de website zo actueel mogelijk en toegankelijk te houden.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan de Stichting Lève Rolduc te kunnen verstrekken en om de Stichting Lève Rolduc informatie over de effectiviteit van haar campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Stichting Lève Rolduc heeft hier geen invloed op.

De Stichting Lève Rolduc heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kenbaar maken via contactformulier Stichting Lève Rolduc op het tabblad: “Contact” . De Stichting Lève Rolduc zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De Stichting Lève Rolduc neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Stichting Lève Rolduc maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Stichting Lève Rolduc op.

De Stichting Lève Rolduc is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:                 Heyendallaan 82, 6464 EP  Kerkrade

Inschrijvingsnummer
Kamer van Koophandel:     41070563

E-mailadres:                        stichting.leve.rolduc@gmail.com

WEBsite:                              www.stichtingleverolduc.nl

Mochten er datalekken worden geconstateerd: ze worden meteen doorgegeven aan:
Autoriteit Persoonsgegevens: https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?0