Om de maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven is in 2010 het initiatief genomen om een lezing te organiseren over een actueel maatschappelijk thema: levensbeschouwelijkheid lijkt in onze samenleving immers steeds actueler en belangrijker te worden. Dit initiatief is onder de naam Augustinuslezing van start gegaan.

In de abdij Rolduc woonden 700 jaar lang reguliere Koorheren van Sint Augustinus; vandaar de naam van de lezingencyclus. Deze lezing is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst.

Als u in het verleden één of meerdere lezingen hebt bijgewoond zullen wij u voor de eerstvolgende Augustinuslezing een uitnodiging sturen naar het bij ons bekend emailadres.

 

Voorafgaande lezingen :

2010:  prof. dr. Paul van Geest
2011:  prof. dr. Rudi te Velde
2012:  prof. dr. Jhr. Frans A.M. Alting von Geusau
2013:  prof. dr. Palmyre Oomen
2014:  prof. dr. Herman De Dijn
2015:  prof. dr. Dirk De Wachter
2016:  prof. dr. Paul van Tongeren
2017:  prof. mr. dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin
2018:  prof. dr. Rik Torfs
2019:  prof. dr. Toon Vandevelde
2022:  prof. dr. Gabriël van den Brink
Klik hier voor de Augustinuslezing 2023 gehouden door dr. Petra Dassen-Housen, burgemeester Kerkrade
Voor foto's van de lezing 2023 klik hier
Stichting Lève Rolduc