Het Reüniecomité Rolduc organiseert normaal gesproken om de 4 jaar voor oud-Rolduciens een tweedaagse reünie. Deze reünie is voor interne én externe oud-studenten en voor oud-leraren tot 1976.

Gelet op de stijgende leeftijd van ons allen hebben we er in 2018 voor gekozen om de reünie één jaar eerder te plannen dan de gebruikelijke periode van 4 jaar; vandaar dat onze laatste reünie plaatsvond in 2019.
Ook dit keer hebben we de tussenliggende periode gesteld op 3 jaar; daarom hebben wij in 2022 de eerstkomende reünie hebben gepland en wel op:

Vrijdag 8 en zaterdag 9 april

Onder de kop: “Reünie-ervaringen” tref je verslagen en fotomateriaal aan van onze laatste reünie die heeft plaatsgevonden in 2019 en van de reünies die daarvoor werden gegouden.

Omdat wij zoveel mogelijk per mail onze oud-Rolduciens willen bereiken, verzoeken wij je – ook bij wijziging – je mailadres door te geven zodat we je in de toekomst gemakkelijker kunnen benaderen.
Geef ook je postadres of adreswijziging aan ons door via tabblad: “contact” naar te gaan.

Tijdens de voorgaande reünies hebben deelnemers verteld over hun ervaringen tijdens hun verblijf op Rolduc. Al deze anekdotes zijn verzameld in de bundel: “Stroop in de Gordijnen”; je treft dit boekwerkje aan onder “Reünie-ervaringen”.
Wellicht roept het een en ander bij jou ook herinneringen op die de moeite waard zijn om met anderen te delen. Noteer ze, stuur ze op naar het Reüniecomité of neem ze mee naar een volgende reünie.

Het Reüniecomité