De Reüniecomités  Rolduc I (1946-1972) en Rolduc II (1973-1996)  zijn werkgroepen die in het leven zijn geroepen door de Stichting Lève Rolduc om de organisatie van de periodieke reünies te organiseren.

Beide comités krijgen voor dataverwerking en het gebruik van de website de ondersteuning van de Stichting Lève Rolduc.

Omdat wij zoveel mogelijk per mail onze Rolduciens willen bereiken, verzoeken wij je – ook bij wijziging – je mailadres door te geven zodat we je in de toekomst gemakkelijker kunnen benaderen.
Geef ook je postadres of adreswijziging aan ons door via: 

Mail naar Reüniecomité

Tijdens de voorgaande reünies hebben deelnemers verteld over hun ervaringen tijdens hun verblijf op Rolduc. Al deze anekdotes zijn verzameld in de bundel: “Stroop in de Gordijnen”; je treft dit boekwerkje aan onder “Reünie-ervaringen”.
Wellicht roept het een en ander bij jou ook herinneringen op die de moeite waard zijn om met anderen te delen. Noteer ze, stuur ze op naar het Reüniecomité of neem ze mee naar een volgende reünie.