Tijdens de reünie van 2008 zijn veel foto’s gemaakt. Wij zijn Pierre Snijders zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen daarvan.
Om deze reünie nog eens beleven via de foto’s:

Foto’s reünie 2008