We zijn dhr. L. Crombach (Rolduc 48-58;64-69) zeer erkentelijk dat hij twee Powerpointpresentaties over Rolduc beschikbaar heeft gesteld die vanaf deze site vrij te downloaden zijn. De grootte van de presentaties is circa 16 MB.
Het kopiëren van foto’s uit deze presentatie zal niet altijd een goed resultaat opleveren (schermresolutie), maar het geeft wel een goed beeld van het toenmalige leven op Rolduc.

Rolduc-1 Lei Crombach Rolduc-2 Lei Crombach