Klaslokalen met hoge plafonds; lange grijsgroene gordijnen. Stroop in die gordijnen? Jazeker!
Het is één van de vele ervaringen die oud-Rolduciens hebben opgedaan tijdens hun verblijf op Rolduc. Hier treft je een bundeling aan van deze ervaringen.

Als je hierop aanvullingen hebt of je anekdotes herinnert, laat dit dan weten aan het secretariaat van het Reüniecomité Rolduc door het invullen van het contactformulier.

Naar het contactformulier