Uitnodiging

Uitnodiging

Uitnodiging

 

Geachte oud-Rolducien,

Het doet ons bijzonder veel genoegen je te mogen uitnodigen voor de komende grote reünie van oud-Rolduciens die zal plaatsvinden op:

vrijdag 12 en zaterdag 13 april 2019.

Met veel plezier heeft het reüniecomité weer een aantrekkelijk programma voor deze tweedaagse ontwikkeld.

Tijdens de reünie is er uiteraard veel ruimte voor ontmoeting en contact. Op vrijdag zijn er klassenbijeenkomsten, een drietal inleidingen door oud-Rolduciens over boeiende thema’s, een orgelconcert met een optreden van een koor dat Byzantijnse liederen zingt, het traditionele nostalgisch Rolduc’s diner en een gezellige avond. Op zaterdag is er de vertrouwde Hoogmis, en – als vanouds – het au revoir diner.

In het programma van de eerste reüniedag is in het programma  een prominente plek ingeruimd voor de Augustinuslezing.

Inschrijving is mogelijk tot 15 maart 2019 !
Voor de hele reünie. Of voor het vrijdag- of zaterdagprogramma.

Kun je niet deel nemen, maar wil je toch een boodschap achterlaten voor de reünisten, dan kun je die doorgeven aan het reüniecomité op mailadres:  reunierolduc@gmail.com  Dat bericht wordt dan tijdens de reünie geplaatst op een publicatiebord (voor de oud internen:  de zwarte plank).

Op de website van het Reüniecomité www.reunierolduc.nl  onder “Laatste Nieuws” kun je zien hoeveel oud-Rolduciens uit jouw ‘jaargang’ zich hebben aangemeld. We gaan dat nauwgezet bijhouden!

Weet je adressen van nog onbekende oud-Rolduciens, geef ze ons dan ook door zodat wij hen alsnog kunnen uitnodigen.

Wij verheugen ons op een weerzien tijdens de reünie!

Namens het reüniecomité

Ton Kock, voorzitter

Praktische informatie
Zoals steeds zijn de kosten voor deelname iets hoger dan die voor deelname aan de vorige reünie. Ondanks de jaarlijkse verhoging van de prijzen die Rolduc haar gasten in rekening brengt, heeft het reüniecomité een mooie korting weten te bedingen. Wij zijn de directie van Rolduc daarvoor erkentelijk.

Kamers
Het aantal eenpersoonskamers is beperkt. Tweepersoonskamers kunnen weliswaar door één persoon worden gebruikt, maar het reüniecomité ziet ze bij voorkeur gevuld met twee personen, zodat zoveel mogelijk deelnemers  op Rolduc kunnen overnachten! Geef zo mogelijk aan met wie je bij voorkeur een tweepersoonskamer wilt delen. Bij geen opgave gaan wij ervan uit dat wij naar bevind van zaken mogen handelen. En zoals gezegd: wie het eerst komt, het eerst maalt!

Wie om bijzondere (bv. medische) redenen een eenpersoonskamer wenst, dient dit te vermelden op het inschrijfformulier. Uiteraard is het altijd mogelijk om zélf in Kerkrade of omgeving een hotel te boeken.

Vermeld ook of je vegetarisch wenst te eten. Wij streven ernaar zoveel mogelijk rekening te houden met je wensen.

Aanmelding en overboeken bedrag

Je kunt je tot 15 maart 2019 aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen.

Let wel: maakt tegelijkertijd het verschuldigde bedrag over naar rekeningnummer NL 38 RABO 0148496865  t.n.v. Stichting Lève Rolduc

Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van het eindbedrag!

Annulering is alleen mogelijk met opgaaf van reden (bv. ziekte) tot 7 dagen vóór de reünie. Zonder kennisgeving van verhindering vindt geen restitutie van het deelnamebedrag plaats.  Bij restitutie zal het betaalde bedrag – minus € 20,00 algemene kosten –  teruggestort worden.

En verder:

 • Inschrijving op Rolduc vindt plaats op vrijdag 12 april 2019 van 09.30 tot 11.00 uur in de lounge bij de hoofdingang. Wie later komt kan zich melden zich bij de receptie. Op zaterdag kunnen deelnemers zich vanaf 9.00 uur bij de receptie melden.
 • Adres voor je navigatie: Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade.
 • Parkeren: Volg de borden of de aanwijzingen van het personeel van Rolduc.

 

Aanmeldformulier Reünie 2019

Meld je door middel van dit formulier aan voor de Reünie 2019
 • Persoonlijke Informatie

 • Beginjaar op Rolduc
 • Laatste jaar op Rolduc
 • Wij willen dit uitsluitend gebruiken voor het bevestigen van de aanmelding, de vermelding in het reünieboekje, de uitnodiging voor een volgende reünie en voor berichten vanuit de Stichting Lève Rolduc
 • Wordt alleen gebruikt voor calamiteiten en voor vermelding in het reünieboekje
 • Alleen invullen als jij geen bezwaar hebt tegen vermelding in het reünieboekje 2019
 • Deelname aan reünie

 • Maak jouw keuze en vul hieronder de bedragen in

 • Vergeet niet de bijdrage in de Algemene Kosten ( € 20,00 ) mee te tellen! Vermeld hier het totaal van de hierboven AANGEVINKTE onderdelen. Je aanmelding is pas definitief na ontvangst van het het aanmeldformulier en het eindbedrag. Gelieve dit formulier vóór 15 maart 2019 via de knop 'VERSTUUR' te verzenden en het totaalbedrag over te boeken op bankrekeningnummer NL38RABO0148496865 t.n.v. Stg. Leve Rolduc. Na 15 maart 2019 kan niet meer worden gegarandeerd dat de aanmelding wordt opgenomen in het reünieboekje
 • Inleidingen door Oud-Rolduciens

  Er wordt op de vrijdagmiddag een drietal lezingen gepresenteerd door Oud-Rolduciens. Om organisatorische redenen vragen wij u hierna uw voorkeuren aan te geven voor het geval de inleiding van jouw 1e voorkeur is overtekend. Wij proberen zoveel als mogelijk uw 1e voorkeur te honoreren., waarbij wij de stelregel hanteren: toewijzing aan een inleiding geschiedt op volgorde van aanmeldingen. Bij je aankomst op Rolduc verneem je de definitieve verdeling
  Twan is theoloog en schrijver. Hij houdt een inleiding over Adrianus van Utrecht (1459-1523), de enige Nederlandse paus, een vroege kerkhervormer en tijdgenoot van Luther en Erasmus. Twan schreef een spannende publieksbiografie over Adrianus en reisde hem achterna: van Utrecht naar Leuven en van Zaragoza naar Rome. Eerder publiceerde Twan het boek ‘Rolduc, de laatste dagen van een kleinseminarie’
  Bère (PhD) is psycholoog, dichter en o.a. founding father van het inmiddels wereldwijd verspreide Alzheimer Café Concept. Hij stelt zich voor een interactieve bijdrage te leveren n.a.v. zijn zojuist verschenen boek “Je suis dementie’ (34 minicolleges). Hij spreekt vanuit een halve eeuw ervaring met mensen met dementie, hun familie en professionals. Hij zal zijn bijdrage larderen met zijn poëzie
  Laur is schrijver, journalist, redacteur en blogger. Laur, bekend van zijn artikelen over klassiek Grieks en Tagage , gaat - zoals hij het zelf formuleert - een ietwat kolderieke voordracht houden over het diepe thema ’Alle kennis is herinnering’, met daarbij korte zeer toepasselijke vocale pauzes ( a capella!)
 • Mogelijke kamergenoten, dieetwensen, eventuele berichten voor het publicatiebord (de z.g. Zwarte Plank), overige mededelingen voor Reüniecomité etc.
 • Heb je alle verplichte velden ingevuld? Bedankt voor de tijd die je hebt gespendeerd om deze aanmelding in te vullen. Nu nog gebruik maken van de knop 'AANMELDING VERSTUREN' en wij ontvangen jouw aanmelding. Je krijgt een bevestiging op jouw scherm, maar ook nog op het door jou opgegeven mailadres