In de loop der tijden zijn onder auspiciën van de Stichting Lève Rolduc diverse publicaties verschenen die betrekking hebben op Rolduc.

Onderstaand treft u er een aantal aan.

De Abdij Kloosterrade-Rolduc (1104-1830)
Auteur: Joep Offermans (2003)

Het Vierde Rolduc (1846-1971)
Geschiedenis van het klein Seminarie (en filosoficum tot 1963), lijsten van leerlingen, leraren en personeel.
Redactie : C.Reul, W. Engelen, H. Franssen, M. Hafmans, W. Lemmen, A. van Oeffelt, J. Offermans, G. Poulsen, A. Schoenmaekers, H. Schwanen, A. Timmermans.

Brochure Rolduc, een kleine gids
Beknopte geschiedenis met beschrijving van de gebouwen
Auteur:  W. Lemmen

Oorkondenboek van de Abdij Kloosterrade (1108-1381)
bewerkt door M.Polak en E. Dijkhof.

900 Jaar Rolduc (2004)
onder redactie van Diane Habets e.a., Kerkrade 2004

Informatie over deze publicaties kunt u verkrijgen bij de receptie van Abdij Hotel Rolduc Kerkrade