Category

Stichting Lève Rolduc

Golfbaan rond Rolduc?

By | Stichting Lève Rolduc

Def-LOGO Stichting

De gemeente Kerkrade is voornemens een bestemmingsplan wijziging door te voeren waardoor er rond Rolduc een 18-holes golfbaan mag worden gerealiseerd. Onze stichting heeft daarop bezwaren ingediend omdat een dergelijk project naar onze mening indruist tegen het behoud van het culturele erfgoed dat Rolduc toch is.

Meer info rond onze activiteiten daaromtrent:  KLIK HIER