All Posts By

Harrie

John Franck overleden

By | Reüniecomité

Collegae oud-Rolduciens,

Wij vernamen het bericht van het overlijden van John daags voor een vergadering van de Stichting Lève Rolduc op 28 juni j.l.; niemand van ons heeft dit zien aankomen, vandaar dat wij allen zeer getroffen zijn door dit overlijden.

John was niet weg te denken bij onze reünies waar hij actief zijn geliefde instrument, het orgel van Rolduc, bespeelde; afgelopen april hebben nog kunnen genieten van zijn kunde!
Wij zullen hem blijven herinneren als een oud-Rolducien die niet direct op de voorgrond wilde staan maar wel zijn hele ziel en zaligheid kon leggen in zijn muziek in de wetenschap dat dit zeer werd gewaardeerd.

Bestuur Stichting Lève Rolduc

Culturele ANBI-status vanaf 1-1-2018

By | Algemeen

Met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2018 bezit onze Stichting de zogenaamde “Culturele ANBI-status”. Het corresponderende RSIN nummer 901572174.

Wat betekent dat voor U?

Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek.  Als voorbeeld: een particulier die een gewone (incidentele) gift van € 100,00 verstrekt aan een culturele instelling – dus ook aan de Stichting Lève Rolduc – mag €  125,00 in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Voor gewone incidentele giften geldt een drempelbedrag en een maximum, afhankelijk van uw inkomen.

Maakt een particulier een periodieke gift van €  100,00 over naar onze stichting, dan hoeft geen rekening te worden gehouden met het drempelbedrag en is de volledige bedrag , vermenigvuldigd met 1,25 (€  125,00) dus aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Voorwaarde is wel:

  • dat de periodieke gift wordt vastgelegd in een overeenkomst met de Stichting Lève Rolduc
  • dat de periodieke minimaal 5 jaar achter elkaar moet worden gedaan.

Wenst u in aanmerking te komen voor een dergelijke overeenkomst, stuur dan een mail naar onze stichting (zie contact); er wordt dan contact met u opgenomen.

Iedere gift is van harte welkom!! Bij voorbaat dank!

Het bestuur

 

Golfbaan rond Rolduc?

By | Stichting Lève Rolduc

Def-LOGO Stichting

De gemeente Kerkrade is voornemens een bestemmingsplan wijziging door te voeren waardoor er rond Rolduc een 18-holes golfbaan mag worden gerealiseerd. Onze stichting heeft daarop bezwaren ingediend omdat een dergelijk project naar onze mening indruist tegen het behoud van het culturele erfgoed dat Rolduc toch is.

Meer info rond onze activiteiten daaromtrent:  KLIK HIER