Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Lei Pennings, voorzitter
Harrie van Gastel, secretaris
Jan Somers, penningmeester
Jan Hartmann, Lid (beheer Website)
Kees Schutgens, Lid
Hans Voncken, Lid

vlnr: Kees Schutgens, Lei Pennings, Hans Voncken en Harrie van Gastel. Jan Somers ontbreekt op deze foto (zie Reüniecomité)

vlnr: Kees Schutgens, Lei Pennings, Hans Voncken en Harrie van Gastel. (Jan Somers en Jan Hartmann ontbreken op deze foto)

 

Contactgegevens Stichting Lève Rolduc
Adres Secretariaat:  Jhr. Marcus van Gerwenlaan 8,  
 5671 CG  Nuenen
Mailadres:   stichting.leve.rolduc@gmail.com
Kamer van Koophandel:   41070563
RSIN-nummer:    8015 72 174
Bankrekeningnummer:  NL 38 RABO 01484 96  865 
 t.n.v. Stichting Lève Rolduc
BIC-code:    RABONL2U

 

Beleidsplan

De Stichting Lève Rolduc heeft op basis van de statuten een Beleidsplan waar alle activiteiten aan worden getoetst. Ook de inkomsten en uitgaven, vastgelegd in de Jaarstukken worden hieraan getoetst.

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Vanaf 1-1-2018 bezit onze Stichting de culturele Anbi-status