Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Lei Pennings, voorzitter
Harrie van Gastel, secretaris
Dré Peeters, penningmeester
Jan Hartmann, Lid
Kees Schutgens, Lid
Jan Somers, Lid
Hans Voncken, Lid

vlnr.:  Jan Hartmann, Harrie van Gastel, Dré Peeters, Hans Voncken, Kees Schutgens, Lei Pennings en Jan Somers

Contactgegevens Stichting Lève Rolduc
Adres Secretariaat:  Jhr. Marcus van Gerwenlaan 8,  
 5671 CG  Nuenen
Mailadres:   stichting.leve.rolduc@gmail.com
Kamer van Koophandel:   41070563
RSIN-nummer:    8015 72 174
Bankrekeningnummer:  NL 38 RABO 01484 96  865 
 t.n.v. Stichting Lève Rolduc
BIC-code:    RABONL2U

Wenst u contact op te nemen met het bestuur, maak dan gebruik van ons contactformulier https://www.reunierolduc.nl/contact/contactformulier-reuniecomite-rolduc/

Beleidsplan

De Stichting Lève Rolduc heeft op basis van de statuten een Beleidsplan waar alle activiteiten aan worden getoetst. Ook de inkomsten en uitgaven, vastgelegd in de Jaarstukken worden hieraan getoetst.

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Vanaf 1-1-2018 bezit onze Stichting de culturele Anbi-status