Aanmeldingsformulier Reünie 2019

By 5 januari 2019Reüniecomité

Aanmeldformulier Reünie 2019

Meld je door middel van dit formulier aan voor de Reünie 2019 en vergeet niet af te sluiten met de knop helemaal onderaan: "Aanmelding Versturen"; anders krijgen wij niets binnen!
 • Persoonlijke Informatie

 • Beginjaar op Rolduc
 • Laatste jaar op Rolduc
 • Wij willen dit uitsluitend gebruiken voor het bevestigen van de aanmelding, de vermelding in het reünieboekje, de uitnodiging voor een volgende reünie en voor berichten vanuit de Stichting Lève Rolduc; ontvang je binnen vijf minuten na de aanmelding geen bevestigingsmail, dan graag een mail sturen naar: reunierolduc@gmail.com met melding hiervan.
 • Wordt alleen gebruikt voor calamiteiten en voor vermelding in het reünieboekje
 • Alleen invullen als jij geen bezwaar hebt tegen vermelding in het reünieboekje 2019
 • Deelname aan reünie

 • Maak jouw keuze en vul hieronder de bedragen in

 • Vergeet niet de bijdrage in de Algemene Kosten ( € 20,00 ) mee te tellen! Vermeld hier het totaal van de hierboven AANGEVINKTE onderdelen. Je aanmelding is pas definitief na ontvangst van het het aanmeldformulier en het eindbedrag. Gelieve dit formulier vóór 15 maart 2019 via de knop 'VERSTUUR' te verzenden en het totaalbedrag over te boeken op bankrekeningnummer NL38RABO0148496865 t.n.v. Stg. Leve Rolduc. Na 15 maart 2019 kan niet meer worden gegarandeerd dat de aanmelding wordt opgenomen in het reünieboekje
 • Inleidingen door Oud-Rolduciens

  Er wordt op de vrijdagmiddag een drietal lezingen gepresenteerd door Oud-Rolduciens. Om organisatorische redenen vragen wij u hierna uw voorkeuren aan te geven voor het geval de inleiding van jouw 1e voorkeur is overtekend. Wij proberen zoveel als mogelijk uw 1e voorkeur te honoreren., waarbij wij de stelregel hanteren: toewijzing aan een inleiding geschiedt op volgorde van aanmeldingen. Bij je aankomst op Rolduc verneem je de definitieve verdeling
  Twan is theoloog en schrijver. Hij houdt een inleiding over Adrianus van Utrecht (1459-1523), de enige Nederlandse paus, een vroege kerkhervormer en tijdgenoot van Luther en Erasmus. Twan schreef een spannende publieksbiografie over Adrianus en reisde hem achterna: van Utrecht naar Leuven en van Zaragoza naar Rome. Eerder publiceerde Twan het boek ‘Rolduc, de laatste dagen van een kleinseminarie’
  Bère (PhD) is psycholoog, dichter en o.a. founding father van het inmiddels wereldwijd verspreide Alzheimer Café Concept. Hij stelt zich voor een interactieve bijdrage te leveren n.a.v. zijn zojuist verschenen boek “Je suis dementie’ (34 minicolleges). Hij spreekt vanuit een halve eeuw ervaring met mensen met dementie, hun familie en professionals. Hij zal zijn bijdrage larderen met zijn poëzie
  Laur is schrijver, journalist, redacteur en blogger. Laur, bekend van zijn artikelen over klassiek Grieks en Tagage , gaat - zoals hij het zelf formuleert - een ietwat kolderieke voordracht houden over het diepe thema ’Alle kennis is herinnering’, met daarbij korte zeer toepasselijke vocale pauzes ( a capella!)
 • Mogelijke kamergenoten, dieetwensen, eventuele berichten voor het publicatiebord (de z.g. Zwarte Plank), overige mededelingen voor Reüniecomité etc.
 • Heb je alle verplichte velden ingevuld (gemerkt met *)? Bedankt voor de tijd die je hebt gespendeerd om deze aanmelding in te vullen. Nu nog gebruik maken van de knop 'AANMELDING VERSTUREN' en wij ontvangen jouw aanmelding. Je krijgt een bevestiging op jouw scherm, maar ook nog op het door jou opgegeven mailadres. Krijg je dat niet binnen één minuut, dan hebben we de aanmelding niet ontvangen. De oorzaak is dan hoogstwaarschijnlijk, dat je een verplicht gegeven niet of niet juist hebt ingevuld. Graag even nakijken en opnieuw verzenden.