Het Reüniecomité Rolduc is een onderdeel van de Stichting Lève Rolduc.

Samenstelling:
Ton Kock, voorzitter
Jan Somers, penningmeester
Martin Dieteren, Lid
Harrie van Gastel, Lid
Jacques Janssen, Lid

Peter Koonen, Lid
Dré Peeters, Lid
Lei Pennings, Lid

vlnr: Jan Somers, Ton Kock, Harrie van Gastel, Dré Peeters, Peter Koonen, Jacques Janssen, Martin Dieteren en Lei Pennings

 

Adres Secretariaat Reüniecomité:
Jhr. Marcus van Gerwenlaan 8
5671 CG  Nuenen

Mailadres:                        reunierolduc@gmail.com
Bankrekeningnummer:  NL RABO 01484 96 865 t.n.v. Stg. Leve Rolduc
BIC-code:                        RABONL2U