Het Reüniecomité Rolduc is een onderdeel van de Stichting Lève Rolduc.

Samenstelling:
Ton Kock, voorzitter
Jacques Janssen, secretaris
Dré Peeters, penningmeester

Martin Dieteren, Lid
Peter Koonen, Lid

 

vlnr: Jan Somers *, Ton Kock, Harrie van Gastel *, Dré Peeters, Peter Koonen, Jacques Janssen, Martin Dieteren, Lei Pennings *

* maken geen deel meer uit van het Reüniecomité

Adres Secretariaat Reüniecomité:
Mgr. Hanssenstraat 36
5871 AN  Broekhuizenvorst

Mailadres:                        reunierolduc@gmail.com
Bankrekeningnummer:  NL RABO 01484 96 865 t.n.v. Stg. Leve Rolduc
BIC-code:                        RABONL2U