Het Reüniecomité Rolduc is een onderdeel van de Stichting Lève Rolduc en wordt gevormd door:

Ton Kock, voorzitter
Peter Koonen, secretaris
Dré Peeters, penningmeester
Martin Dieteren, lid
Jo Kunnen, lid
Ed Thelosen, lid
Leo Zeegers, lid

Adres Secretariaat Reüniecomité:
Mosalunet 88E
6221 JM Maastricht

Bankrekeningnummer:
NL RABO 01484 96 865
t.n.v. Stg. Leve Rolduc

BIC-code:
RABONL2U

Mail naar Reüniecomité