Om de maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven is in 2010 het initiatief genomen om een lezing te organiseren over een actueel maatschappelijk thema: levensbeschouwelijkheid lijkt in onze samenleving immers steeds actueler en belangrijker te worden. Dit initiatief is onder de naam Augustinuslezing van start gegaan.

In de abdij Rolduc woonden 700 jaar lang reguliere Koorheren van Sint Augustinus; vandaar de naam van de lezingencyclus. Deze lezing is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst en wordt op of rond de laatste vrijdag in april gehouden.

Helaas hebben we de geplande lezingen in 2020 en 2021 moeten afzeggen in verband met de Covid-19 epidemie, maar we hebben onze blik weer naar voren gericht en zijn blij u te kunnen meedelen dat we in 2022 de draad weer konden oppakken. De lezing van 2022 werd gehouden op vrijdag 27 mei j.l..
Prof. dr. Gabriël van den Brink hield voor een aandachtig publiek zijn inleiding onder de titel: Crisis van het neoliberalisme en de waarden van het kloosterleven.

Nadere informatie over de inleider treft u aan in onderstaande flyer.

Flyer Augustinuslezing 2022

Als u in het verleden één of meerdere lezingen hebt bijgewoond zullen wij u voor de eerstvolgende Augustinuslezing een uitnodiging sturen naar het bij ons bekend emailadres.

Houd het gezond!

Voorafgaande lezingen :

2010:  prof. dr. Paul van Geest
2011:  prof. dr. Rudi te Velde
2012:  prof. dr. Jhr. Frans A.M. Alting von Geusau
2013:  prof. dr. Palmyre Oomen
2014:  prof. dr. Herman De Dijn
2015:  prof. dr. Dirk De Wachter
2016:  prof. dr. Paul van Tongeren
2017:  prof. mr. dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin
2018:  prof. dr. Rik Torfs
2019:  prof. dr. Toon Vandevelde
2022:  prof. dr. Gabriël van den Brink

Stichting Lève Rolduc