De Stichting Lève Rolduc organiseert samen met de Abdij Rolduc jaarlijks de Augustinuslezing. De naam van de lezingenreeks verwijst naar het verleden van Rolduc als abdij van Augustijner Koorheren. Dit jaar is het thema:

“Het vluchtige en het breekbare”

Wij hebben het in het najaar 2018 reeds aangekondigd: de eerstkomende (10e) Augustinuslezing wordt niet – zoals alle voorgaande Augustinuslezingen – gehouden in het najaar, maar deze keer in het voorjaar; de lezing is nu opgenomen als onderdeel van het programma van een reünie van oud-Rolduciens, voornamelijk uit de internaat-tijd.

De lezing wordt gehouden op:

Vrijdag 12 april 2019 door prof. Antoon Vandevelde

Antoon Vandevelde is als emeritus hoogleraar met opdracht verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij doceert er nog steeds de vakken Sociale Ethiek en Sociale en Politieke Wijsbegeerte en twee seminaries voor doctorandi.
Hij is econoom en filosoof en werkte vooral in het domein van de economische ethiek en de politieke filosofie . In 2017 publiceerde hij bij Lannoo Campus een boek over Het Geweld van Geld, Op zoek naar de ziel van de economie. Zijn lezing bij gelegenheid van zijn emeritaat is gepubliceerd onder de titel Vluchtigheid in het nummer van juli-augustus 2018 van het tijdschrift Streven.

Hij zal het moderne leven in een wereld  ‘waarin vaste oriëntaties en ijkpunten verloren lijken’ beschouwen vanuit het perspectief van de vluchtigheid. “Het vluchtige en het breekbare” is dan ook de titel van zijn voordracht. Vandevelde is een boeiend spreker, het belooft dus een mooie, onderhoudende middag te worden.

 

Programma:

15:30 uur            Ontvangst in foyer

16:00 uur            Welkomstwoord gevolgd door lezing “Het vluchtige en het breekbare”

17:00 uur            Afsluiting en borrel

Flyer Augustinuslezing 2019

Aanmelding Augustinuslezing 12 april 2019

Meldt u - als niet-reünist - door middel van dit formulier aan voor de 10e Augustinuslezing op vrijdag 12 April 2019 Inleider: prof. Antoon Vandevelde Titel lezing: Het vluchtige en het breekbare (Alleen de met een sterretje gemarkeerde velden zijn verplicht). Sluit af met de knop: "verstuur" om daadwerkelijk uw aanmelding te verzenden. U ontvangt dan ook een bevestiging op het door u opgegeven mailadres.
  • Persoonlijke informatie

    Vergeet niet de knop "Verstuur" te gebruiken als u het formulier hebt ingevuld.
  • Dit vragen we u om u in geval van nood (als lezing onverhoopt geen doorgang vindt) tijdig te kunnen bereiken.
  • Dit vragen we u om u in geval van nood (als lezing onverhoopt geen doorgang vindt) tijdig te kunnen bereiken.
  • Dit graag vermelden in verband met de organisatie