De Stichting Lève Rolduc organiseert samen met de Abdij Rolduc jaarlijks de Augustinuslezing. De naam van de lezingenreeks verwijst naar het verleden van Rolduc als abdij van Augustijner Koorheren. Dit jaar is het thema:

“Niets verandert”

De negende Augustinuslezing werd gehouden op Vrijdag 7 december 2018 door prof. dr. Rik Torfs

“Er zullen altijd moralisten zijn die onze levenswandel streng beoordelen. Altijd gelovigen in de wetenschap die religie onzin vinden. Altijd mensen die menen dat onze wereld razendsnel verandert.
In die zin verandert er niets. Behalve misschien de rol die het christendom in onze samenleving kan vervullen.”

Rik Torfs (Turnhout, 1956) is sinds 1996 hoogleraar Kerkelijk Recht aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daaraan vooraf ging de periode van wetenschappelijke vorming aan de Leuvense Alma Mater, in de beide rechten en het notariaat, een periode die in 1987 werd afgesloten met een
promotie tot doctor in het Kerkelijk Recht.
Prof. dr. Torfs zetelt in tal van wetenschappelijke gremia en adviesorganen en vervulde gast-hoogleraarschappen in onder meer Parijs, Straatsburg, Nijmegen en Utrecht. Hij is editor van het deel Religion van de International Encyclopedia of Laws.
Maar zijn bekendheid bij het grote publiek ontleent hij vooral aan zijn optredens voor radio en televisie – ook in Nederland. Hij publiceert columns en opiniestukken in kranten en weekbladen, met zekere regelmaat ook in het dagblad Trouw.
In 2010 verwierf de rechtsgeleerde bij de federale verkiezingen een Senaatszetel voor de CD&V (Christen-Democratisch en Vlaams), maar in 2013 stapte hij uit de politiek om zich kandidaat te stellen als rector van de KU Leuven. Hij werd verkozen. Gedurende vier jaar (2013-2017) bekleedde Torfs het prestigieuze ambt van rector. Prof. dr. Torfs is een vruchtbaar auteur met een tiental boeken op zijn naam en een graag gehoord spreker tijdens conferenties en studiedagen wereldwijd.

Bekijk Flyer