Om de maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven is in 2010 het initiatief genomen om een lezing te organiseren over een actueel maatschappelijk thema: levensbeschouwelijkheid lijkt in onze samenleving immers steeds actueler en belangrijker te worden. Dit initiatief is onder de naam Augustinuslezing van start gegaan.

In de abdij Rolduc woonden 700 jaar lang reguliere Koorheren van Sint Augustinus; vandaar de naam van de lezingencyclus. Deze lezing is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst en wordt op of rond de eerste vrijdag in november gehouden.

Informatie over de op 7 december j.l. gehouden lezing vindt u onder Augustinuslezing 2018.

De tiende Augustinuslezing zal niet in het najaar plaatsvinden, maar wij willen deze lezing houden in het voorjaar tijdens de tweedaagse reünie van oud-Rolduciens en wel op vrijdag 12 april 2019.

Wij zullen u op basis van eerdere getoonde belangstelling via mail een uitnodiging sturen.

Voorafgaande lezingen :

2010:  prof. dr. Paul van Geest
2011:  prof. dr. Rudi te Velde
2012:  prof. dr. Jhr. Frans A.M. Alting von Geusau
2013:  prof. dr. Palmyre Oomen
2014:  prof. dr. Herman De Dijn
2015:  prof. dr. Dirk De Wachter 
2016:  prof. dr. Paul van Tongeren
2017:  prof. mr. dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin