Om de maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven is in 2010 het initiatief genomen om een lezing te organiseren over een actueel maatschappelijk thema: levensbeschouwelijkheid lijkt in onze samenleving immers steeds actueler en belangrijker te worden. Dit initiatief is onder de naam Augustinuslezing van start gegaan.

In de abdij Rolduc woonden 700 jaar lang reguliere Koorheren van Sint Augustinus; vandaar de naam van de lezingencyclus. Deze lezing is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst en wordt op of rond de eerste vrijdag in november gehouden.

De tiende Augustinuslezing heeft in tegenstelling tot de voorafgaande lezingen niet plaatsgevonden in het najaar, maar wij hebben deze lezing in het voorjaar op de agenda gezet als onderdeel van de tweedaagse reünie van oud-Rolduciens op vrijdag 12 april 2019.

Helaas hebben we de geplande lezingen in 2020 moeten afzeggen in verband met de Covid-19 epidemie. Wij hopen in 2021 de lezingenreeks te kunnen voortzetten, uiteraard mits de situatie dat dan toelaat. Wij houden u op de hoogte en als u in het verleden een of meerdere lezingen hebt bijgewoond zullen wij u dan een uitnodiging sturen.

Houd het gezond!

Voorafgaande lezingen :

2010:  prof. dr. Paul van Geest
2011:  prof. dr. Rudi te Velde
2012:  prof. dr. Jhr. Frans A.M. Alting von Geusau
2013:  prof. dr. Palmyre Oomen
2014:  prof. dr. Herman De Dijn
2015:  prof. dr. Dirk De Wachter 
2016:  prof. dr. Paul van Tongeren
2017:  prof. mr. dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin
2018:  prof. dr. Rik Torfs
2019:  prof. dr. Toon Vandevelde

 

 

 

Augustinuslezing 2019