Wijziging in het bestuur

By 29 januari 2023Algemeen

Nieuwe samenstelling van het bestuur per 1 januari 2023

Per 1 januari is de samenstelling van het bestuur van de stichting Lève Rolduc gewijzigd. Als nieuwe bestuursleden zijn toegetreden Pierre Poldervaart (intern 1964-1971), Jan Schrijen (intern 1965-1971) en Herman Waelen (extern 1964-1972). Samen met Jan Hartmann (1965-1972), Dré Peeters (1961-1966) en Jan Somers (1963-1966), die hun bestuurslidmaatschap continueren, zullen ze de komende jaren de activiteiten van de stichting voortzetten.

Tegelijkertijd hebben Lei Pennings (1961-1967), Harrie van Gastel (1957-1963), Kees Schutgens (1961-1967) en Hans Voncken (1962-1968) afscheid genomen van het bestuur. Lei Pennings was voorzitter sinds 2006, Harrie van Gastel secretaris sinds 2007; Hans Voncken lid sinds 2006 en Kees Schutgens lid sinds 2007. Opgeteld zijn dat heel veel  jaren van  inzet, gedrevenheid en zorg om de doelstellingen van de stichting te borgen en vele activiteiten in dat kader te ondernemen. De doelstelling van de stichting is veelomvattend, onder meer:

  • de contacten tussen oud-leerlingen van voormalig internaat Rolduc bevorderen;
  • het culturele erfgoed van abdijcomplex Rolduc behouden;
  • activiteiten in het belang van de instelling en de vastlegging van haar historie bevorderen.

Ik wil Lei, Harrie, Hans en Kees van harte bedanken voor hun grote inzet en het vele belangrijke werk dat zij gedurende lange tijd gedaan hebben voor de stichting Lève Rolduc. Het bestuur in nieuwe samenstelling zal zich ervoor inspannen om jullie “erfgoed” met respect en zorg voort te zetten. 

Jan Schrijen, voorzitter