Aanmelden voor Augustinuslezing donderdag 12 oktober 2023, aanvang 16.00 uur

Aanmelden is vereist en kan tot 4 oktober plaatsvinden door gebruik te maken van onderstaand formulier.

Uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van de toegangsprijs van € 10 p.p. op rekeningnummer NL 38 RABO 0148 4968 65 t.n.v Stichting Lève Rolduc, o.v.v. Augustinuslezing 2023 en uw naam zoals vermeld op het aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier

Dit vragen wij u om u tijdig te kunnen bereiken bij het onverhoopt niet doorgaan van de lezing.